Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Vervanging

Scholen die een vacature tijdelijk laten invullen via Het Schoolbureau, lossen niet alleen een acuut vacatureprobleem op, maar werken ook mee aan de vorming van een aankomende of beginnende docent. Op die manier kan uw school een rol spelen in het voorkomen van tekorten in de toekomst. Of misschien zorgt uw vacature er wel voor dat een ervaren leraar, die in zijn of haar huidige baan niet meer tevreden is, het onderwijs niet de rug toekeert.

Omdat elke vacature anders is, kijken we samen met u wat het beste past bij uw wensen en mogelijkheden. We introduceren hier kort de meest voorkomende opties. We maken onderscheid  in ons kandidatenbestand naar bevoegdheid en ervaring:

Starters

Elk jaar leveren de lerarenopleidingen een nieuwe lichting pas afgestudeerde docenten in diverse tekortvakken af. Voor scholen is het werven en behouden van deze starters echter vaak een probleem; de uitvalcijfers van beginnende docenten zijn relatief hoog.

Het Schoolbureau komt schoolleiders en startende docenten tegemoet met het traject Starten als zelfstandig profes­sional. Kandidaten worden uitgezonden of gedetacheerd voor het tijdelijk vervullen van vacatures. Als aanvulling op de begeleiding vanuit de school worden docenten tijdens hun eerste jaar door Het Schoolbureau individueel gecoacht, waarbij persoonlijke leerdoelen centraal staan. Daarnaast verzorgen we een programma van professionaliseringsbijeenkomsten gericht op actuele onderwijsvraagstukken. Onze vraaggestuurde begeleiding helpt het risico op uitval te verkleinen voor docenten aan het begin van hun schoolloopbaan.

Ervaren docenten

Het Schoolbureau bemiddelt eveneens docenten met jarenlange onderwijservaring, die op zoek zijn naar een nieuwe baan. Ook hier zorgen wij voor zorgvuldige selectie, een optimale match en goede begeleiding. Het Schoolbureau biedt zijn kandidaten een individueel coachingstra­ject aan waarin de leervragen van de docent centraal staan. Zo helpen wij mee om de aansluiting op een nieuwe baan zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Latere-loopbaanleraren

Wanneer in de vakgroep op uw school de motivatie en de capaciteit aanwezig zijn om een toekomstige zij-instromer op weg te helpen, biedt dit traject een aantrekkelijke mogelijkheid om tegen lage kosten invulling te geven aan een vacature.

Onze kandidaten hebben een uitgebreid assessment achter de rug, waarin zij op hun geschiktheid voor het onderwijs zijn beoordeeld. Vervolgens hebben zij tijdens een voorbereidingscursus intensief kennisgemaakt met het docentschap en zijn zij door Het Schoolbureau geschikt bevonden om zelfstandig voor de klas te staan.