Werken aan de generatie van de toekomst
menu

Gjalt de Wijs (trainer / coach)

Gjalt werkt al ruim vijftien jaar als docent Engels in het vmbo en is sinds enkele jaren ook als coach werkzaam op een academische opleidingsschool in Almere. In 2012 volgde hij de post-hbo-opleiding tot coach (CNA). Hij specialiseerde zich onder andere in video-interactiebegeleiding en provocatieve coaching. Zowel met de leerlingen in zijn lessen als met de docenten en studenten die hij begeleidt, zoekt Gjalt de verbinding door contact te maken. Hij gebruikt interventies om te enthousiasmeren en uit te dagen. Zijn motto is dan ook: Tell me and I’ll forget, teach me and I’ll remember, involve me and I’ll learn.