Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Professionaliseren als ervaren docent

Je staat al jaren voor de klas en wilt graag meer in jezelf investeren. Gewoon om bij te blijven, of omdat je een nieuwe oriëntatie op het vak zoekt. Bij Het Schoolbureau kun je terecht voor onafhankelijke feedback en ondersteuning bij het ter hand nemen van je eigen ontwikkeling. Zo houd jij je motivatie en je professionele kwaliteiten op peil.

Het onderwijs is voortdurend in beweging. Nieuwe visies op leren wisselen elkaar in hoog tempo af en van docenten wordt op steeds meer vlakken expertise gevraagd. Het vanaf 2017 verplichte Lerarenregister is een grote stimulans voor permanente professionele ontwikkeling.

Het Schoolbureau gelooft in continu leren, en stelt daarbij jouw leervragen centraal. De leerkracht is de spil in het onderwijsproces; daarom is het belangrijk dat docenten langdurig met plezier en voldoening hun beroep kunnen uitoefenen. Ons begeleidings- en professionaliseringsaanbod voor ervaren docenten komt tegemoet aan uiteenlopende vragen op het gebied van motivatie, competenties, werkdruk, vitaliteit of loopbaanontwikkeling.

Bemiddeling en coaching-on-the-job

Wil je binnen het onderwijs van baan wisselen of keer je terug als docent nadat je het voortgezet onderwijs enige tijd verlaten hebt? Dan zorgen de bemiddeling en coaching-on-the-job van Het Schoolbureau ervoor dat je net dat streepje vóór hebt. Bij de start van het bemiddelingstraject bekijken we samen of het nodig is om eventuele kennishiaten op voorhand te vullen.

Na de plaatsing biedt Het Schoolbureau coaching-on-the-job gericht op jouw individuele professionele ontwikkeling. Daarnaast kun je gebruikmaken van ons trainingsaanbod, dat zich richt op actuele thema’s in het onderwijs. Zo koppel je je professionele ervaring aan up-to-date kennis van het onderwijsveld.

Voor wie

Coaching-on-the-job voor ervaren docenten is bedoeld voor kandidaten:

  • met een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid;
  • met minimaal twee jaar ervaring als docent;
  • die zich binnen hun huidige baan verder willen ontwikkelen of op zoek zijn naar een nieuwe baan in het onderwijs.

Wil je meer weten over coaching on-the-job voor ervaren docenten?

Neem contact op

“Fijne, kundige mensen die je goed op weg helpen en motiveren. ”

“Ja, hier groei ik van, dit smaakt naar meer. ”