Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Veel gestelde vragen

Wat is de Crash Course in Primair Onderwijs?
De Crash Course is een door Het Schoolbureau ontwikkelde onderdompelingscursus om je op alle niveaus kennis te laten maken met het leraarschap. Je leert de school als mogelijk toekomstige werkplek kennen, je leert de belangrijkste pedagogische en didactische basisprincipes, je observeert ervaren leerkrachten en je komt zelf ook voor de klas te staan. De Crash Course is ontwikkeld om voor jezelf uit te zoeken of je geschikt bent om als leerkracht te gaan werken en of je het inderdaad leuk vindt om voor de klas te staan.

Voor wie is de Crash Course bedoeld?
De Crash Course is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om in Amsterdam als zijinstromer in het primair onderwijs te gaan werken. De Crash Course vormt de eerste fase van het in Amsterdam verplicht gestelde voortraject voor toekomstige zijinstromers (de zogenaamde praktijkselectie).

Hoe lang duurt de Crash Course?
De Crash Course duurt 11 opeenvolgende dagen, waarvan 7 werkdagen en twee weekenden. De werkdagen vinden volledig op een Amsterdamse basisschool plaats. In de weekenden ben je vrij, maar dien je wel huiswerkopdrachten te maken. De werkdagen duren van 9 uur tot 17 uur (theoriedagen) of van 8 tot 16 uur (praktijkdagen). De Crash Course begint altijd op een vrijdag en eindigt op een maandag.

Mag ik een dag of een dagdeel missen tijdens de Crash Course?
Nee, het is belangrijk om tijdens de Crash Course volledig beschikbaar te zijn.

Zijn er kosten verbonden aan deelname aan de Crash Course?
Deelname aan de Crash Course wordt in Amsterdam volledig gesubsidieerd. Je betaalt uitsluitend de kosten voor de aanvraag van de VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), die noodzakelijk is om deel te kunnen nemen. Deze kosten bedragen € 33,85. Na definitieve inschrijving ontvang je van Het Schoolbureau een link om je VOG digitaal aan te vragen.

Moet ik mij voorbereiden op deelname aan de Crash Course?
Nee, je hoeft geen voorbereidingen te treffen om deel te nemen aan de Crash Course. Voordat je start met de Crash Course vindt er wel nog een ontwikkelassessment plaats. Dit is een fysieke afspraak in Amsterdam met één van onze assessoren en duurt ongeveer twee uur. Onze assessor neemt ongeveer twee weken voor aanvang van de Crash Course contact met je op voor het inplannen van deze afspraak.

Waaruit bestaat het ontwikkelassessment dat voorafgaat aan de Crash Course?
Het ontwikkelassessment bestaat uit een criteriumgericht interview, een capaciteitentest, een persoonlijkheidstest en een interesse-vragenlijst. Het ontwikkelassessment is nadrukkelijk geen selectieassessment; in principe is het ontwikkelassessment onderdeel van de Crash Course. 

Wat gebeurt en na deelname aan de Crash Course?
Na afloop van de Crash Course vindt er een uitgebreid evaluatiegesprek plaats met je assessor en ontvang je een assessmentrapportage. In deze rapportage staat ook je advies vermeld. Bij een positief advies mag je het traject vervolgen met een werkervaringstraject. Bij een negatief advies zien wij (nog) onvoldoende mogelijkheden om je in korte tijd op te leiden tot een zelfstandig functionerende zijinstromer. Je kunt ook het advies krijgen om via een andere route leraar te worden, bijvoorbeeld via de deeltijdpabo.

Welke Amsterdamse besturen werken samen met Het Schoolbureau?
Het Schoolbureau werkt samen met bijna alle grote Amsterdamse schoolbesturen, te weten: ASKO (33 scholen), Amos (29 scholen), Ooada (22 scholen), Innoord (16 scholen), AWBR (16 scholen), Stichting Westelijke Tuinsteden (15 scholen) en Esprit (6 scholen). Deze besturen laten zowel de praktijkselectie (de Crash Course) als het werkervaringstraject uitvoeren door Het Schoolbureau.

Maakt het iets uit bij welk bestuur je de Crash Course volgt?
In principe niet. Deelname aan de Crash Course staat los van het vervolgtraject. Wanneer je de Crash Course met succes hebt afgesloten kun je bij elke andere Amsterdamse school terecht voor het vervolg: het werkervaringstraject. Je kunt na de Crash Course dus ook overstappen naar een schoolbestuur dat niet samenwerkt met Het Schoolbureau.