Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Word crash course school!

Samen met scholen werkt het Schoolbureau aan het vergroten en verbeteren van de instroom van nieuwe, aankomende leraren. Een belangrijke schakel in ons programma is de Crash Course in Primair Onderwijs, die door Het Schoolbureau is ontwikkeld.

Om de deelnemers aan de crash course in korte tijd een realistisch beeld van het basisonderwijs te kunnen geven, is het essentieel dat deze volledig op een school plaatsvindt en dat er interactie is met leraren en leerlingen.

Ook uw school kan een crash course faciliteren. Wat daarvoor nodig is:

  1. Zo mogelijk een eigen ruimte op de school waarover we voor de duur van de crash course kunnen beschikken, met gebruik van de koffie- en theevoorzieningen en toegang tot het internet.
  2. De medewerking van een aantal leerkrachten van uw school, die gedurende maximaal drie dagen bereid zijn een cursist in hun klassen te laten kennismaken met de praktische kanten van het leraarschap.

Het faciliteren van een crash course kan voor uw school aantrekkelijk zijn om verschillende redenen. Niet alleen helpt u mee aan een preventieve oplossing voor toekomstige tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt, u maakt ook als eerste kennis met een groep toekomstige leerkrachten, en krijgt gelegenheid uw organisatie aan hen te presenteren als potentiële toekomstige werkgever. Kandidaten die het Onderwijsarrangement met succes afronden, zullen binnen maximaal twee jaar hun onderwijsbevoegdheid halen.
Scholen die eerder een crash course hebben gefaciliteerd, waarderen ook de verfrissende uitwerking ervan op de schoolorganisatie, omdat het de interactie over de lespraktijk bevordert.

Voor meer informatie over het faciliteren van een crash course op uw school kunt u contact opnemen met Het Schoolbureau.

Contact opnemen