Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Maak kennis met
Het Schoolbureau

Werken in het onderwijs is werken aan de generatie van de toekomst. Daarom vindt Het Schoolbureau het beroep van leraar het mooiste dat er is. Onze kennis van de sector, onze toekomstgerichte visie en onze innovatieve ideeën zetten we in om de instroom, de mobiliteit en de kwaliteit op de onderwijsarbeidsmarkt te bevorderen.

Een dynamisch samenwerkingsverband van arbeidsbemiddelaars, coaches en lerarenoplei­ders: dat is in het kort Het Schoolbureau. Bij het vervullen van tijdelijke of reguliere onder­wijsvacatures zoeken we steeds naar de beste match tussen docent en school. Omdat we veel waarde hechten aan de ontwikkeling en kwaliteit van onze kandidaten, vormt coaching on the job een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

Maar Het Schoolbureau doet meer. We kennen het onderwijs van binnenuit en hebben een visie op de onderwijsarbeidsmarkt als geheel. Als antwoord op een aantal structurele problemen ontwikkelde Het Schoolbureau in samenwerking met UWV Groot-Amsterdam en lerarenopleidingen verschil­lende trajecten om starters te ondersteunen en aankomende leraren voor te bereiden op de lespraktijk. Met onze vernieuwende aanpak bevorderen we de instroom van nieuwe leraren in het onderwijs, minimaliseren we het risico op uitval en zorgen we ervoor dat ervaren leraren met plezier voor de klas blijven staan. Op hetzelfde moment bieden wij u oplossingen voor moeilijk in te vullen vacatures.

Het Schoolbureau bemiddelt kandidaten die per direct beschikbaar zijn om een vacature te vervullen. Omdat elke vacature anders is, kijken we samen met u wat het beste past bij uw wensen en mogelijkheden.