Specialist in Zij-instroom
menu

Ellen Posthumus (assessor / trainer / coach)

Op haar 24e is Ellen gaan werken in het onderwijs. Ze heeft ervaring als leraar en intern begeleider in het regulier en speciaal basisonderwijs. Ze heeft gewerkt als docent pedagogiek in het MBO en heeft ruime ervaring als lerarenopleideren begeleider van zijinstromers-in-beroep voor het 2e graads domein. Ze is pedagoog, gecertificeerd assessor en geregistreerd lerarenopleider. Ze is generalist en haar passie voor onderwijs deelt ze graag met mensen die werken of willen gaan werken in het onderwijs, waarbij het doel is om te ontdekken op welke manier het best aangesloten kan worden bij eigen ontwikkelingsbehoeften en die van de leerlingen.