Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Edwin Borger

Edwin is dertig jaar werkzaam in het primair onderwijs. Als Meestert!, interim-directeur, schoolprofilering en als trainer/coach. Volgens Edwin gaat goed onderwijs vooral over goede meesters en juffen, die goed onderwijs verzorgen aan kinderen. Bij het Schoolbureau traint Edwin de Crash Course-deelnemers en coacht hij kandidaten die het werkervaringstraject volgen. Naast zijn werkzaamheden in het onderwijs bestiert hij een buurt-bakkerij om ook zelf een leven lang leren vorm te geven.