Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Vivianne Spruit

Vivianne richtte in 2012 Het Schoolbureau op. Haar grote hart voor onderwijs is de drijfveer van haar loopbaan. Ze stond tien jaar voor de klas als eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Lees meer…

Hans van de Vondervoort

Hans maakte na een financiële carrière in het bedrijfsleven in 2002 de overstap naar de publieke sector: eerst binnen de jeugdhulpverlening en sinds 2015 als arbeidsbemiddelaar binnen het primair en voortgezet onderwijs. Lees meer…

Jolanda Ferwerda

Jolanda heeft een loopbaan binnen het Amsterdamse onderwijs van ruim dertig jaar en werkt nog steeds met evenveel overgave als toen zij begon. Zij is een gedreven alleskunner en o.a. werkzaam als bovenschools intern begeleider, Lees meer…

Suzan van der Zijde

Suzan is reeds 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Ze is begonnen als leerkracht, werkte vervolgens als intern begeleider en tegenwoordig werkt ze vooral met mensen die het onderwijs in willen. Lees meer…

Mirjam Gilhuis

Mirjam is trainer, coach en supervisor in het onderwijs. Zij is gefascineerd door groepsdynamica in de klas en traint docenten in hoe zij kunnen omgaan met zichzelf zodat zij het beste uit de groep kunnen halen. Lees meer…

Michel Verdoorn

Michel is in 2000 als zij-instromer het onderwijs ingegaan.  Zijn ervaring in de culturele sector bleek in het onderwijs een duidelijke meerwaarde te bieden. Hij werd een pionier in onderwijsvernieuwing.
Lees meer…

Marjan Beentjes

Na een loopbaan als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en 11 jaar onderwijsadviseur bij het ABC, werkt Marjan sinds 2012 als zelfstandig onderwijsadviseur. Lees meer…

Josta Patrick

Met een loopbaan van meer dan dertig jaar als leerkracht, intern begeleider en coach op verschillende scholen in het regulier primair en het speciaal onderwijs in Amsterdam is Josta ontegenzeglijk een onderwijsvrouw in hart en nieren. Lees meer…

Irma Verkerk

Irma is een onderwijsmens pur sang. Ze heeft 38 jaar in het primair onderwijs gewerkt als leerkracht, intern begeleider en directeur. Na haar studie Remedial Specialist en Master Sen aan de VU
Lees meer…

Edwin Borger

Edwin is dertig jaar werkzaam in het primair onderwijs. Als Meestert!, interim-directeur, schoolprofilering en als trainer/coach. Volgens Edwin gaat goed onderwijs vooral over goede meesters en juffen, die goed onderwijs verzorgen aan kinderen.  Lees meer…

Anneke Dekker

Anneke heeft als docent met uiteenlopende doelgroepen binnen verschillende schoolsoorten in het onderwijs gewerkt. Sinds 2002 werkt zij als coach en trainer en begeleidt zij leraren in hun professionele ontwikkeling. Lees meer…

Karin Kloostra

Sinds oktober 2018 werkt Karin met veel plezier voor Het Schoolbureau. Ze draagt bij aan  de coaching van de aankomende zij-instromers in het werkervaringstraject. Voor Innoord verzorgt zij de leerkrachtbegeleiding Lees meer…