Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Over Het Schoolbureau

Het Schoolbureau is een samenwerkingsverband van arbeidsbemiddelaars, coaches en leraaropleiders. Vanuit onze gespecialiseerde kennis en jarenlange ervaring weten wij als geen ander wat er speelt op de onderwijsarbeidsmarkt. Belangrijker nog, is dat wij oplossingen zien voor structurele problemen.

Om de vraag van nu en de tekorten van de toekomst het hoofd te bieden, hebben we een aantal innovatieve projecten ontwikkeld waarmee we de instroom van nieuwe leerkrachten in het basisonderwijs bevorderen, het risico op uitval minimaliseren, en ervoor zorgen dat ervaren leraren met plezier voor de klas blijven staan.

Missie

Het Schoolbureau brengt profit en non-profit bij elkaar. Wij geloven in ondernemen in onderwijs.

Het Schoolbureau biedt duurzame oplossingen voor de onderwijsarbeidsmarkt. Onze aanpak biedt een oplossing voor tijdelijke vacatures en draagt tegelijkertijd bij aan het verkleinen van tekorten in de toekomst.

De professionaliteit van leerkrachten vormt de basis voor kwaliteit in het onderwijs. Het Schoolbureau beschouwt professionaliteit niet als gegeven, maar als een proces van continu leren. Daarom verbinden we aan elke bemiddeling, voor alle categorieën docenten, een coachingstraject.

Visie

Het Schoolbureau is een innovatieve onderneming die:

  • verschillende partijen op de onderwijsarbeidsmarkt met elkaar verbindt
    we werken onder meer samen met het UWV, opleidingsinstituten in onderwijs en schoolbesturen
  • draagvlak creëert voor een nieuwe aanpak van het lerarentekort
    onze innovatieve projecten zorgen voor een grotere, hoogwaardige instroom en beperken de uitval van leraren of hun uitstroom uit het onderwijs
  • oplossingen op maat initieert en faciliteert
    wij zoeken de perfecte match tussen school en kandidaat en ondersteunen docenten op elk niveau met individuele coaching on the job

en daarmee een bijdrage levert aan kwaliteitsbevordering in het onderwijs.

Wie zijn wij?