Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Instromen van buiten het basisonderwijs

Je hebt een opleiding op hbo- of universitair niveau en wilt vanuit je huidige loopbaan een overstap maken naar het basisonderwijs. Voor aankomende leerkrachten is op veel scholen plek. Maar wat betekent het in de praktijk om juf of meester te zijn?

Welkom in het onderwijs! Je maakt een bewuste keuze voor het basisonderwijs, en daar heb je goede redenen voor. Want als leerkracht op een basisschool heb je straks een van de meest veelzijdige banen die er zijn. Dat betekent ook dat je veel verschillende eigenschappen en vaardigheden met elkaar moet combineren. Het basisonderwijs vraagt zowel om creativiteit als om ordelijkheid. Je moet flexibel zijn, maar ook consequent. Oog hebben voor het individuele kind én het groepsproces… en nog veel meer. Een echte uitdaging dus. Het Schoolbureau helpt je daarbij graag een eindje op weg.

Via het Onderwijsarrangement krijg je de kans om onder deskundige en intensieve begeleiding je eerste ervaringen voor de klas op te doen. Zo kun je je oriënteren op het vak van onderwijzer en leer je de basisschool als werkomgeving kennen. En het belangrijkste: je komt er in de praktijk achter waar je kwaliteiten liggen en welke competenties je verder moet ontwikkelen om een goede leerkracht te worden. Voel jij je aan het eind van dit traject goed thuis in het basisonderwijs en heeft Het Schoolbureau vertrouwen in jouw toekomst voor de klas, dan kun je aansluitend rekenen op een aanstelling als zij-instromer op een basisschool.

Goed voorbereid in drie stappen

Het Onderwijsarrangement omvat een assessment, een voorbereidende cursus en een werkervaringstraject. Rond je het werkervaringstraject met succes af, dan word je op een basisschool aangesteld als zij-instromer, terwijl je je lesbevoegdheid haalt aan een hogeschool.

Het traject begint met een uitgebreid assessment waarin we je persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en verwachtingen over het basisonderwijs in kaart brengen. We toetsen aan de hand van de zeven SBL-competenties van de leraar.

Vervolgens neem je deel aan de Crash Course in Primair Onderwijs. Tijdens deze onderdompelingscursus leer je niet alleen de pedagogisch-didactische beginselen van het lesgeven, maar ervaar je bovendien in de praktijk wat het betekent om een klas vol kinderen in goede banen te leiden. De Crash Course bestrijkt elf aaneengesloten dagen en vindt plaats op een basisschool. Zo leer je ook de school als werkomgeving goed kennen. In het afsluitende evaluatiegesprek komt aan de orde wat je sterke punten zijn en welke competenties extra aandacht nodig hebben.

Wanneer je de Crash Course met succes hebt doorlopen, begint je werkervaringstraject op een basisschool. Gedurende drie maanden loop je mee met een ervaren duo-leerkracht en ga je steeds vaker en langer zelfstandig voor de klas staan. Bij het lesgeven word je door Het Schoolbureau zowel op als buiten de werkvloer intensief begeleid; je coach komt elke twee weken op lesbezoek in de klas en ondersteunt je met coachingsgesprekken. Daarnaast monitort Het Schoolbureau ook de aansluiting van dit traject op de lerarenopleiding. Om je praktijkervaring te ondersteunen en te verdiepen kun je bovendien gebruikmaken van ons aanbod van maandelijkse specialisatiebijeenkomsten, gericht op algemene vraagstukken uit de onderwijspraktijk.

Aansluiting op de lerarenopleiding PO en het zij-instroomtraject

Het Schoolbureau zorgt ervoor dat het Onderwijsarrangement direct aansluit op het geschiktheidsonderzoek dat door het opleidingsinstituut wordt uitgevoerd. Wanneer dat onderzoek uitwijst dat je je lesbevoegdheid in twee jaar kunt halen, volgt een aanstelling als zij-instromer. In sommige gevallen kun je gebruik blijven maken van onze coaching-on-the-job.

Voor wie

Het Onderwijsarrangement is toegankelijk voor kandidaten met:

  • een afgeronde opleiding op hbo-niveau of hoger;
  • een goede beheersing van het Nederlands;
  • de beschikbaarheid van minimaal 3 werkdagen per week.

Denk je dat het Onderwijsarrangement iets voor je is? Neem dan contact op met Het Schoolbureau.

“De Crash Course is een soort roller coaster. Pittig, maar noodzakelijk om een realistisch beeld te krijgen van het leraarschap! ”

Claudia deed in september 2017 mee met de Crash Course in Primair Onderwijs

“De ideale manier om te ervaren wat het betekent om leerkracht te zijn. Na afloop weet je waar je voor kiest en wat je te bieden hebt. ”

Saskia werkt momenteel als lerares voor groep 1 en 2 op De Odyssee in Amsterdam.