Specialist in Zij-instroom
menu

Specialisatiebijeenkomst “Werken met verschillen”

Leerlingen in een klas verschillen o.a. in motivatie, niveau, interesse en werktempo. Iedere leerling brengt zichzelf met al zijn individuele behoeften en mogelijkheden mee. Al deze verschillen hebben invloed op wat een leerling kan leren.

Voor leraren is de uitdaging om de verschillen te zien, te bedenken wat de leerling nodig heeft en daarop te anticiperen. Hoe kan een leraar dat zo goed mogelijk doen?

Wat hebben al deze verschillende leerlingen nodig om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen? In het onderwijs maken de meeste leerlingen onderdeel uit van een klas, waarin geen individueel onderwijs geboden wordt. Wat doen we in onze lessen om toch tegemoet te komen aan zoveel mogelijk verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen?Hoe pak je dat als leraar aan in de dagelijkse praktijk?

In deze bijeenkomst wordt theorie gekoppeld aan onze eigen ervaringen. Doel van deze bijeenkomst is dat je geïnspireerd raakt en zin hebt om morgen al iets van wat je hebt geleerd uit te proberen.

Het Schoolbureau organiseert maandelijks specialisatiebijeenkomsten  voor (startende) leerkrachten in het PO en VO. Inhoud van de bijeenkomsten wordt vastgesteld door de vragen en leerbehoeftes van de deelnemers. Wij geloven dat docenten zelfstandige professionals zijn die durven te vragen en continu leren. Deelname is gratis. 

25/03/2020
19.00 tot 21.00 uur
OBS De Toekomst, August Allebéplein 7
Geannuleerd
gratis