Innovatief op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Online specialisatiebijeenkomst “Motiveren van leerlingen”

De invloed van leerkrachten op de motivatie van leerlingen is (vaak onbewust) heel groot. Met deze online training (die uit twee delen bestaat) kun je leren om die invloed bewust en effectief te gebruiken. Het ultieme doel is ‘autonome motivatie’. Leerlingen leren dan vanuit eigen motivatie. Dat is heel waardevol, want het verhoogt het leerrendement en zorgt voor een prettig leerklimaat.

Uitgangspunt is de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan. Volgens deze theorie zijn er meerdere vormen van motivatie en is een ontwikkeling van externe naar autonome vormen van motivatie te stimuleren. Met deze training  leer je de verschillende vormen van motivatie te herkennen en het ontwikkelingsproces te stimuleren, zodat leerlingen autonoom gemotiveerd raken. Er wordt diep ingegaan op de theorie en vertaling ervan naar de praktijk.

Wil jij ook meer invloed op de motivatie van jouw leerlingen?

Deel 1: Woensdag 2 december 19.00u – 21.00u
Deel 2: Woensdag 16 december 19.00u – 21.00u
Trainer: Michel Verdoorn

Het Schoolbureau organiseert maandelijks online specialisatiebijeenkomsten  voor (startende) leerkrachten in het primair onderwijs. Inhoud van de bijeenkomsten wordt vastgesteld door de vragen en leerbehoeftes van de deelnemers. Wij geloven dat docenten zelfstandige professionals zijn die durven te vragen en continu leren. Deelname is gratis. 

02/12/2020
16/12/2020
Van 19.00 tot 21.00 uur
Via Zoom
n.v.t.
gratis

aanmelden