Specialist in Zij-instroom
menu

Specialisatiebijeenkomst “Groepsdynamica”

Een groep wordt door Luitjes en de Zeeuw-Jans gedefinieerd als: Een verzameling van twee of meer mensen die in zekere mate afhankelijk van elkaar zijn om hun doel te bereiken, die gemeenschappelijke uitgangspunten hebben en die elkaar wederzijds beïnvloeden.

In de steeds veranderende schoolorganisaties en onderwijsconcepten is het een kunst om als leraar op een adequate manier om te gaan met groepen waarin leerlingen onderwijs ontvangen. De wijze van interactie tussen leerlingen onderling, leerling en docent en leerlingengroep en docent zijn in hoge mate medebepalend voor het leerrendement van iedere individuele leerling en de leerlingengroep als geheel. De leraar heeft een grote verantwoordelijkheid in deze interactieprocessen. De leraar kan deze beïnvloeden en sturen.

Wanneer je als leraar weet en begrijpt hoe groepsrollen en taken ontstaan en hoe groepen zich ontwikkelen kun je op de interactie(patronen) binnen een groep anticiperen en interveniëren.

De dynamiek van een groep is onderwerp van gesprek deze bijeenkomst. Vragen waar we mee aan de slag gaan zijn: Wat voor soort groep(en) ben je tegengekomen in je onderwijs? Wat is je opgevallen? Waar heb je vat op en waar zou je meer vat op willen krijgen? Met behulp van een aantal theoretische uitgangspunten uit de groepsdynamica kijken we naar de groep(en) waar je mee werkt en bespreken met elkaar hoe je kunt anticiperen en interveniëren in een groepsproces.

Het Schoolbureau organiseert maandelijks specialisatiebijeenkomsten  voor (startende) leerkrachten in het PO en VO. Inhoud van de bijeenkomsten wordt vastgesteld door de vragen en leerbehoeftes van de deelnemers. Wij geloven dat docenten zelfstandige professionals zijn die durven te vragen en continu leren. Deelname is gratis. 

21/11/2019
Van 19.00 tot 21.00 uur
Ondernemershuis Crataegus, Meidoornplein 40 in Amsterdam
30
gratis