Innovatie op de onderwijsarbeidsmarkt
menu

Crash Course in Primair Onderwijs

Tijdens de Crash Course in Primair Onderwijs leer je in theorie en praktijk wat het lesgeven op een basisschool inhoudt. In elf aaneengesloten dagen word je ondergedompeld in de wereld van het primair onderwijs.

De Crash Course in Primair Onderwijs is volledig door Het Schoolbureau ontwikkeld om je op alle niveaus kennis te laten maken met het leraarschap. Op de school waar de cursus plaatsvindt proef je de sfeer, leer je de belangrijkste pedagogische en didactische basisprincipes die voor het basisonderwijs van belang zijn, observeer je ervaren leerkrachten en kom je zelf ook voor de klas te staan.

Je volgt de Crash Course in Primair Onderwijs samen met maximaal acht andere deelnemers. Twee trainers van Het Schoolbureau leiden de cursus en verzorgen de pedagogisch-didactische inhoud. Daarnaast word je gekoppeld aan een leerkracht van de school, die je begeleidt bij de observatie- en lesopdrachten.

Helder beeld

Op de laatste cursusdag presenteer je een reflectieverslag, waarin je je eigen sterke punten en verbeterpunten zichtbaar maakt en opnieuw de koppeling legt met de theorie. Je hebt inmiddels een helder en reëel beeld gekregen van het vak van leraar en je kunt een afgewogen beslissing maken of je in het basisonderwijs verder wilt.

De cursus wordt afgesloten met een individueel gesprek. Daarin evalueren we samen met jou je geschiktheid en je motivatie voor het onderwijs. We bespreken ook wat je sterke punten zijn in relatie tot een toekomstige baan als onderwijzer, en welke punten je nog verder moet ontwikkelen.

Wisselwerking

Nieuwe ideeën en inzichten die je tijdens de Crash Course opdoet, kun je vrijwel onmiddellijk in de praktijk toetsen; ook word je steeds gestimuleerd om je ervaringen en observaties weer te koppelen aan de theorie. Door die voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk maken deelnemers in korte tijd een grote ontwikkeling door.

De Crash Course in Onderwijs maakt deel uit van het Onderwijsarrangement. Klik de link aan voor meer informatie over dit traject en de voorwaarden voor deelname.

Bekijk de agenda voor de data en locaties van de eerstvolgende Crash Courses.